REGULAMIN SERWISURegulamin korzystania

z Portalu intranetowego Poczty Polskiej SA

w sieci Internet

wersja 1.2I. Ochrona własności intelektualnej
1. Poczta Polska SA jest właścicielem Portalu intranetowego, zwanego dalej "Serwisem", który udostępnia dla swoich pracowników w sieci Internet.
2. Aby rozpocząć korzystanie z Serwisu należy podczas logowania zaakceptować niniejszy Regulamin. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zalogowanie się.
3. Poczta Polska SA zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu oraz dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach.
4. Poczta Polska SA zamieszcza w Serwisie chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, np.: teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki oraz materiały audio i video. Wybór oraz układ przedstawianych w Serwisie treści podlega ochronie na gruncie prawa autorskiego.
5. Poczta Polska SA udostępniając w Serwisie treści podlegające ochronie na gruncie prawa autorskiego, zwraca uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej:
a. z Serwisu należy korzystać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
b. z zasobów Serwisu należy korzystać wyłącznie na własny użytek osobisty. Nie dopuszczalne jest wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w Serwisie w celu prowadzenia działalności komercyjnej,
c. kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie utworów podlegających ochronie prawem autorskim dozwolone jest wyłącznie za wiedzą i zgodą uprawnionych podmiotów.
II. Zasady bezpiecznego logowania do Serwisu
1. Aby mieć gwarancje bezpieczeństwa, podczas logowania do Serwisu należy wykonać następujące kroki:
a. logować się ze strony głównej Serwisu: https://intranet-6.poczta-polska.pl,
b. przy logowaniu korzystać tylko z zaufanych komputerów i urządzeń mobilnych,
c. używać najnowszych wersji przeglądarek internetowych, wykonywać ich okresowe aktualizacje (używanie nieaktualnych wersji oprogramowania jest niebezpieczne!),
d. nie korzystać z funkcji zapamiętywania haseł i formularzy w przeglądarce internetowej, co uniemożliwi zalogowanie się w Serwisie innym osobom przy użyciu danych identyfikacyjnych zapamiętanych w przeglądarce,
e. nie logować się do Serwisu z komputera, na którym inny użytkownik jest już zalogowany.
2. Po kilku nieudanych próbach logowania konto jest blokowane (w przypadku problemów z dostępem do Serwisu należy kontaktować się ze służbami informatycznymi, tel. 800 811 444).
3. Po zalogowaniu należy upewnić się, że:
a. nawiązano połączenie szyfrowane z Serwisem (w oknie przeglądarki internetowej powinna być widoczna zamknięta kłódka oznaczająca połączenie szyfrowane specjalnym protokołem SSL, pozwalającym na bezpieczną komunikację. W zależności od używanej przeglądarki, kłódka może pojawić się w pasku adresu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu),
b. Serwis zabezpieczony jest ważnym certyfikatem wystawionym dla witryny poczta-polska.pl (kliknij dwukrotnie w kłódkę i sprawdź czy wyświetlany certyfikat został wystawiony dla organizacji Poczta Polska SA),
c. przeglądarka internetowa nie zgłasza żadnych ostrzeżeń o błędnym certyfikacie. W przypadku stwierdzenia błędu w wystawionym certyfikacie, należy ten fakt zgłosić służbom informatycznym, tel. 800 811 444.
4. Serwis nigdy nie prosi o instalacje certyfikatów lub przesłanie hasła na telefon komórkowy. Serwis nie wysyła również komunikatów o konieczności lub obowiązku testowania swoich nowych funkcjonalności.
5. W przypadku stwierdzenia ujawnienia hasła, należy natychmiast skontaktować się ze służbami informatycznymi, tel. 800 811 444.
6. Zmiana lub aktywacja hasła jest możliwa wyłącznie przez kontakt ze służbami informatycznymi, tel. 800 811 444.
7. Po zakończeniu pracy należy użyć przycisku "Wyloguj". Użycie wyłącznie przycisku X (Zamknij) na pasku tytułowym okna przeglądarki, nie gwarantuje poprawnego wylogowania z Serwisu i może umożliwić dostęp do Serwisu osobom trzecim.